хижи в ПИРИН
ХИЖИ В ПИРИН
Хижа "Безбог" (хижа в Северен Пирин)
"  Местоположение
Намира се на североизточния бряг на едно от четирите Безбожки езера. Най-високо разположената хижа в Пирин. Надморска височина 2240 м.
"  История
Построена през 1960 от БПС, на мястото на разкрития през 1953 палатъчен лагер. През 1971 е унищожена от голяма лавина. Новата постройка е открита през 1981 г.
"  Сграден фонд
Масивна 5-етажна сграда от камък и бетон със 130 места за нощуване. Стаите са с по 3, 4 и 8 легла, има 2 мансардни апартамента.
"  Условия
Електрифицирана и водоснабдена. Отоплява се с парно и на ток. Етажни санитарни възли и общи бани. Към нея има ресторант, кафене, павилион, столова с 80 места за хранене, ски-гардероб, стая за развлечения с телевизор, забавни игри. През лятото на мястото на старата хижа се прави палатъчен лагер за 60 - 100 д., обособени са и места за туристи със собствени палатки. За тях има отделни външни санитарни възли, туристическа кухня със столова, оборудвана със съдове за готвене и прибори за хранене.

"  Изходен пункт
Изходен пункт за х. "Безбог" е с. Добринище.
"  Условия за ски
Околностите са подходящи за ски-спорт - има ски-писта до х. "Гоце Делчев" и 2 ски-влека.
"  Интересни обекти и преходи
Кременски езера - 2,30 часа, Поповите езера - 1,30 часа, в. Безбог - 1,30 часа, в. Полежан - 2,30 часа, х. "Гоце Делчев" - 1,30 часа, х. "Пирин" - 6 часа, х. "Демяница" - 5 часа, заслон "Тевното езеро" (през Краледворския циркус) - 4 часа, заслон Тевно езеро (през Железни врата) - 4,30 ч., Самодивски връх (Дженгал) - 3,30 ч., (пътеките не са маркирани).
________________________________________
Хижа "Бъндерица" (хижа в Северен Пирин)
Местоположение
Намира се на левия бряг на р. Бъндерица, в източното подножие на вр. Вихрен. Надморска височина 1810 м.
История
Построена е през 1915 на скалист ледников праг за нуждите на Горското стоп-во в гр. Банско. От 1926 се ползва от туристи. През 1953 БПС и БТС я ремонтират и разширяват.
Сграден фонд
Представлява масивна двуетажна сграда със 73 места за нощуване. Стаите са с по 10, 11 и 12 легла и нарове.
Ползва само през лятото. Новата сграда е завършена през 1982. Тя е масивна 3-етажна постройка с 95 места за нощуване. Стаите са с по 2, 3, 4 и 7 - 13 легла и нарове.
"  Условия
Външни и вътрешни санитарни възли и бани. Сградата е електрифицирана и водоснабдена, отоплява се с парно. Има столова, кухня, ресторант и бюфет, телевизор, забавни игри. До двете сгради целогодишно се ползват масивни бунгала с 30 места, външни санитарни възли; отопляват се на ток. През лятото до нея се разкрива едноименен къмпинг с ок. 60 палатки, не е електрифициран; водоснабден, със самостоятелни санитарни възли.
"  Изходен пункт
Изходен пункт за х. "Бъндерица" е Банско (14 км).
"  Условия за ски
"  Интересни обекти и преходи
Шосе и пътека до х. "Вихрен" - 40 мин., туристически пътеки до Бъндеришките езера и гл. планинско било. Хижата е изходен пункт за вр. Вихрен - 3 часа, Казаните (Голям и Малък) - 2 часа, водопада "Бъндеришки скок" - 10 мин. В района й се намира природната забележителност Байкушевата мура - 8 мин. и пещерата "Хана" - 20 мин.
________________________________________
Хижа "Вихрен" (хижа в Северен Пирин)
"  Местоположение
Намира се на левия бряг на р. Бъндерица, между вр. Вихрен (от северозапад) и Тодорин връх (от югоизток). Надморска височина 1950 м.
"  История
Построена е върху скален праг през 1941 от туристи от гр. Банско под името "Елтепе", не е преименувана официално. Разширявана е през 1949 от Висшия институт за физическа култура, през 1963 - от БПС.
"  Сграден фонд
Представлява комплекс от 2 масивни двуетажни сгради и бунгала с общо 196 места за нощуване. Стаите са с по 5 и повече легла, бунгалата - с по 3 и 4 легла.
"  Условия
Xижа "Вихрен" е електрифицирана, водоснабдена и канализирана, отоплява се с твърдо гориво. Санитарните възли са външни. Има ресторант (сезонен), столова, туристическа кухня, бюфет, пералня, баня, библиотека. Край хижата има паркинг.
"  Изходен пункт
Изходен пункт за х. "Вихрен" е Банско (16 км).
"  Интересни обекти и преходи
Туристически пътеки до вр. Вихрен - 2,30 ч, Кончето през Казаните - 3,30 ч, Тодорин връх - 3,00 ч, Рибно Бъндеришко езеро - 0,50 ч, ез. Окото - 0,15 ч, х. Синаница - 4,00 ч, х. Бъндерица - 0,30 ч (2 км по асфалтово шосе), х. Яне Сандански - 5,30 ч, х. Каменица - 6,00 ч, з-н Тевно езеро - 6,30 ч, х. Демяница - 4,30 ч, х. Яворов - 9,00 ч.
________________________________________
Хижа "Гоце Делчев" (хижа в Северен Пирин)
"  Местоположение
Намира се в м. Логовете. Надморска височина 1500 м.
"  История
Построена е през 1951 от физкултурно дружество в с. Добринище. Обзаведена и открита през 1953 от БПС.
"  Сграден фонд
Представлява масивна 3-етажна сграда с 36 места за нощуване. Стаите са с по 2, 4 и 6 легла. В бунгалата до нея има още 70 места. Стаите са с по 2, 3 и 4 легла, ползват се само през лятото.
"  Условия
Хижата е електрифицирана, водоснабдена и канализирана, отоплява се с твърдо гориво. Външни санитарни възли и бани. В нея има ресторант с 65 места за хранене, павилион, кухня, пералня, библиотека, аптека, телевизор, забавни игри, спортна площадка. През лятото до хижата се разкрива палатъчен лагер с 50 места. В района има хотел, ресторант, магазин за хранителни стоки, изградени са над 130 дървени къщи, частни вили, почивни станции. Паркинг.
"  Изходен пункт
Изходен пункт за х. "Гоце Делчев" е с. Добринище (11 км).
"  Условия за ски
В околностите на хижата има ски-писта с влек.
"  Интересни обекти и преходи
Има път до турист. база Голямата мочара - 1,00 ч. Турист. пътеки до хижите "Безбог" - 2,30 ч (28 мин. с лифт), "Демяница", Високата ела - 0,30 ч.
________________________________________
Хижа "Демяница" (хижа в Северен Пирин)
"  Местоположение
Разположена е на водослива на Стражишка река (Газейска река), р. Валявица и Василашка река, сред вековни иглолистни гори, на надморска вис. 1900 м.
"  История
Построена е през 1932 от БТС, разширявана през 1954 и 1966.
"  Сграден фонд
Представлява масивна сграда на 2 етажа и 1 мансарден етаж, има 175 места за нощуване; стаите са с по 5 и повече легла и нарове. В 14 бунгала до нея има още 42 места в стаи с по 3 и 4 легла.
"  Условия
Хижата е водоснабдена, електрифицирана и канализирана, отоплява се с твърдо гориво. Санитарните възли са външни. Има ресторант (сезонен), туристическа кухня и столова, павилион. Близо до хижата има къмпин.
"  Изходен пункт
До х. "Демяница" води шосе от Банско, проходимо с коли само през лятото.
"  Интересни обекти и преходи
Туристически пътеки до х. Вихрен - 4,30 ч, х. Яне Сандански - 5,30 ч, х. Каменица - 5,40 ч, з-н Тевно езеро - 3,00 ч, х. Пирин - 5,30 ч, х. Безбог - 5,00 ч (пътеките са маркирани), вр. Малък Типиц - 2,30 ч, вр. Изворец (Каймакчал) - 2,30 ч, Горно Стражишко езеро (Газейско) - 2,30 ч, Войводски връх (Газей) - 2,50 ч, Стражите - 3,00 ч, вр. Полежан - 3,30 ч (пътеките са маркирани), Валявишки езера - 2,00 ч (по маркирана пътека за х. Безбог), Рибно Василашко езеро - 0,45 ч и езера Тодорини очи - 2,30 ч (по маркирана пътека за х. Вихрен), Превалски езера - 1,45 ч (по маркираната пътека за з-н Тевно езеро). През зимата всичките са лавиноопасни !!!
________________________________________
Хижа "Каменица" (хижа в Северен Пирин)
"  Местоположение
Намира се на юж. долинен склон на Козя река (Беговица) на надм. вис. 1750 м.
"  История
В миналото - "Беговица". Построена е през 1966 от туристическо д-во "Еделвайс" в гр. Сандански.
"  Сграден фонд
Представлява масивна сграда на 3 етажа и 1 мансарден етаж с 90 места за нощуване. Стаите са с по 2, 4, 7 и 8 легла, има 1 апартамент.
През лятото се разкрива и палатъчен лагер с ок. 30 места за нощуване.
"  Условия
Хижата е електрифицирана и водоснабдена, отоплява се с твърдо гориво. Етажни санитарни възли и обща баня. Има турист. кухня и столова, ресторант (работи целогодишно), павилион. Разполага със зала за забавни игри, телевизор, библиотека, ски-гардероб. Хижата е снабдена с радиотелефон, спасителни съоръжения.
"  Изходен пункт
Път с 8 км трошено-каменна настилка и 21 км асфалт я свързва с гр. Сандански.
"  Условия за ски
Има ски-писти с 3 ски-влека, игрище.
"  Интересни обекти и преходи
Туристически пътеки до хижите "Пирин", "Бъндерица", "Демяница" и "Вихрен"; през зимата всичките са лавиноопасни !!!
________________________________________
Хижа "Малина" (хижа в югоизточната част на Северен Пирин)
"  Местоположение
Намира се в м. Долен Калугер, в югозападното подножие на Бойков връх, на надм. вис. ок. 1600 м.
"  История
Хижа "Калугера". Разкрита е от БТС в масивна постройка на Горското стоп-во в с. Катунци, сред вековна иглолистна гора.
"  Сграден фонд
Представлява масивна двуетажна постройка с 68 места за нощуване. Стаи с по 3, 4, 8 и 9 легла.
"  Условия
Хижата е електрифицирана и водоснабдена, отоплява се с твърдо гориво. Етажни санитарни възли и бани. Има сезонен ресторант и павилион. През лятото се разкриват допълнително ок. 40 места в палатки.
"  Изходен пункт
До нея води път (18 км) от с. Пирин.
"  Условия за ски
"  Интересни обекти и преходи
Туристически пътеки до х. Попови ливади - 5,15 ч, х. Пирин - 1,45 ч.
________________________________________


За контакти:
Пепа Александрова-тел.+359 888 883 906;
+359 898 365 983
Милен Късев-тел.+359 896 750 985
E-mail: gap_tours@abv.bg

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА          
IBAN BG04FINV91501003665456
BIC FNVBGSF
гр.ВеликоТърново,5000,ул."БАЧО КИРО"№5
титуляр:"ГАП-ИНЖЕНЕРИНГ"ООД         
Пепа Александрова Трашлиева

EN